Functiewaardering, Belonings- & FormatiemanagementP&O AdviesBureau Balhuizen, P&OABB, is een arbeidsmarkt
dienstverlener, gericht op o.m. het vakgebied Belonings & FormatieManagement, (BFM).
Het bureau bestaat sinds 1978.
P&OABB is een klein, slagvaardig bureau dat effectief en snel
kan inhaken op vraagstukken die spelen rond functiewaardering
en beloning. Korte communicatielijnen en kwalitatief degelijke
dienstverlening zijn belangrijk bij de uitvoering van onze projecten. 


Onze relaties kiezen voor onze dienstverlening omdat wij:

  • professioneel en transparant in onze aanpak en benadering zijn;
  • een brede en jarenlange ervaring hebben;
  • eisen stellen aan onszelf zowel als aan onze relaties op het gebeid van betrokkenheid, commitment, integriteit, kwaliteit, professionaliteit en samenwerken;
  • werken op basis van een realistische prijs/prestatie verhouding.

Benieuwd naar Uzelf?
Doe de test!De belangrijkste aspecten die bij onze (en dus uw) BFM-trajecten spelen, zijn:

  • samen, met de opdrachtgever, maken van een plan van aanpak;
  • samen, met de opdrachtgever, maken van een projectplan;
  • samen, met de opdrachtgever, opzetten van het communicatieplan;
  • samen, met de opdrachtgever, scheppen van organisatiebreed draagvlak en acceptatie.


Resumerend betekent dit dat wij bij BFM-(deel-)trajecten werken op basis van zeer intensieve communicatie met de opdrachtgever.
Voor nadere informatie verwijzen naar onze diensten inzake Belonings- & FormatieManagement.