Aanvullende diensten


Uitbesteding? Ok, maar wel betrokken!
Er zijn overwegingen en situaties denkbaar waarbij een organisatie het gehele traject rond functiebeschrijving- en waardering in eigen beheer wenst uit te (laten) voeren.
Daarbij worden dan interne medewerkers aangewezen voor de te formeren projectgroep en het geheel wordt gecoördineerd door, meestal, de afdeling P&O.

P&OABB biedt ondersteuning bij:

  • Begeleiding bij het scheppen van de randvoorwaarden (projectplan, communicatieplan, draagvlak en acceptatie)
  • Vaststelling format functiebeschrijvingen
  • Training medewerkers voor het voeren van intakegesprekken om te komen tot correcte en heldere functiebeschrijvingen, ook on-the-job
  • Begeleiding bij de uitdaging “welk waarderingssysteem”
  • Training medewerkers voor de te gebruiken waarderingssystematiek
  • Training medewerkers bij het maken en gebruiken van een conversietabel
  • Begeleiding van het gehele traject
  • Ondersteuning bij de invulling van diverse commissies (beroep, bezwaar, centrale waarderingscommissies, e.d.)

De mate van begeleiding en ondersteuning hangt uiteraard af van de omvang en tijdsplanning van het BFM-traject.


Integriteit
P&OABB zal geen rol spelen bij eventuele juridische procedures als wij zelf betrokken zijn (geweest) bij het ontwerp en/of de implementatie van desbetreffend functiewaarderingstraject. Wij stellen dan ook voor daar een onafhankelijk adviseur/raadsman bij te betrekken. Dit is noodzakelijk omdat het draagvlak, dat gecreëerd is tijdens het proces, nadelig beïnvloed wordt als het bureau, dat een prominente rol heeft gespeeld bij het opstellen van beschrijvingen en waarderingen, ook namens de organisatie of de werknemer procedeert.
Als gezegd, wij zullen ons hier afzijdig van houden.

Geïnteresseerd? Vragen? advies@functiewaardering.nu .