Bepaal je eigen competentieprofiel

 

Geef op iedere schaal hieronder aan met welk woord je jezelf in het algemeen het best beschrijft. Kies het meest toepasselijke rondje. Als beide termen even sterk opgaan, kies dan het middelste rondje.

Competentieprofiel
A Onrustig Kalm
B Graag bij anderen Graag alleen
C Een dromer No-nonsense
D Beleefd Kortaf
E Netjes Rommelig
F Voorzichtig Zeker van zichzelf
G Optimistisch Pessimistisch
H Theoretisch Praktisch
I Gul Egoïstisch
J Besluitvaardig Opties open latend
K Snel ontmoedigd Vrolijk
L 'Open boek' Gesloten
M Creativiteit als leidraad Autoriteit als leidraad
N Warm Koud
O Doelgericht Makkelijk af te leiden
P Snel verlegen 'Lak aan de wereld'
Q Vlot in de omgang Gereserveerd
R Zoekt het nieuwe Zoekt het bekende
S Teamspeler Onafhankelijk
T Houdt van orde Op je gemak bij wanorde
U Snel van slag Onverstoorbaar
V Een prater Een denker
W Vaagheid is OK Verkiest duidelijkheid
X Vol vertrouwen Sceptisch
Y Altijd op tijd Stelt zaken uit

Je bent klaar met het invullen van de vragen. Stuur nu je antwoorden in en je krijgt terstond de berekening van je scores te zien in jouw persoonlijke rapportage, plus de betekenis van je score. Je testgegevens worden anoniem verwerkt en verder niet gebruikt.

Niet alle vragen zijn beantwoord. Alle vragen zijn nodig voor de berekening.