Functiebeschrijving


Dynamiek van de Functiebeschrijving.
Nog te veel organisaties denken dat de ooit in het verleden opgestelde functiebeschrijving het eeuwige leven zou hebben. Dat wensen wij uiteraard de functiehouder wel toe, maar dat is een mens. En een mens is dynamisch. Een organisatie bestaat uit mensen en is dus ook dynamisch. Op deze wijze is tevens verklaard waarom functiebeschrijvingen ook dynamisch zijn.
Zonder geactualiseerde en goede functiebeschrijvingen geen goede waardering, en dus geen goede beloning.
De goede en volledige functiebeschrijving is dus het meest cruciale document. Het helpt ook bij recruitmentprojecten en bij beoordelingsvraagstukken (en dus beloningsvraagstukken). En, last but not least, het is de basis voor functiewaardering.


Format van de Functiebeschrijving.
Er zijn verschillende varianten en manieren om functies te beschrijven, van gedetailleerd, tot prestatiegericht tot generiek en functiefamilies en -reeksen.
In overleg stellen wij samen met u een concept-format op dat pas gebruikt gaat worden na akkoord van de meeste leidinggevenden in de organisatie.
Ook kunnen wij u adviseren en helpen bij uitdagingen als competentiemanagement en skill-management; onderwerpen die de komende jaren alleen maar belangrijker zullen worden.


Houdbaarheid van de Functiebeschrijving.
Het is van belang zich te realiseren dat de houdbaarheid van een functiebeschrijvingen doorgaans varieert van drie tot vijf jaar. Dus mochten uw gedachten onwillekeurig uitgaan naar functiebeschrijving, voor nieuwe functies dan wel voor het updaten van bestaande functiebeschrijvingen, dan gebeurt dat niet voor niets.


Het Functieboek.
Ter afronding stellen wij, indien gewenst, het functieboek samen inclusief de daaraan gerelateerde organisatiebrede bepalingen, procedures en reglementen e.d.
Wij zorgen graag met u voor actuele, complete, heldere en goed onderhouden functiebeschrijvingen.

Geïnteresseerd? Vragen? functiebeschrijving@functiewaardering.nu .

Een heldere, up-to-date en transparante functiebeschrijving leidt tot een correcte en verantwoorde functiewaardering.