Loongebouw


Inpassing functiewaardering in Loongebouw.
Na een correcte en verantwoorde functiewaardering en –weging volgt de ordening waarna overgegaan kan worden tot het opstellen van de conversietabel. Hoewel beloningsbeleid een aparte stap is, is het zeer nauw verbonden met de conversietabel en het loongebouw.
De conversietabel impliceert “knippen” en groepen of schalen toekennen, zodanig dat er een evenwichtig loongebouw ontstaat. Dat evenwicht is van groot belang voor de rust en continuïteit in en van de organisatie. Of men nu over gaat tot vaste treden, of open Min-Max, of een combinatie met variabele beloning, het te scheppen evenwicht start met het maken van een uitgebalanceerde conversietabel. Mocht er gaandeweg de invoering scheefgroei ontstaan, dat grijpt men terug naar de basis, de conversietabel, en herziet deze indien noodzakelijk.


De trend: meer flexibiliteit in taken en belonen.
De komende 20 jaar zal het vaker voorkomen dat het bestaande inkomen gerelateerd aan instroom en eerste groei niet (meer) voldoet. Dat op zich is al reden om terug te grijpen naar de op dat moment bestaande conversietabel, en wellicht naar de functiewaarderingen en mogelijk zelfs naar de functiebeschrijvingen, laat staan de werkprocessen.
De zeer ervaren directiesecretaresse die als taak- en werkverrijking Personeelszaken er bij krijgt, is in middelgrote organisaties een bekend verschijnsel, met alle Belonings- & FormatieManagement-consequenties van dien.

Ook hier geldt weer: als beloning vaker dan gewenst een issue is, dan is dat meestal niet voor niets.
Daarom: een kwalitatief en goed onderhouden loongebouw is van essentieel belang.

Geïnteresseerd? Vragen? beloningsmanagement@functiewaardering.nu .

Een degelijk, up-to-date en transparant loongebouw leidt tot een verantwoord beloningsbeleid.