Werkprocessen

Laat zien wat je doet.
Als basis voor een transparante (en daardoor effectiever te besturen) organisatie gelden heldere werkprocessen.

“Breng het proces van een paspoortaanvraag in kaart en je kunt vaststellen binnen hoeveel tijd en met welke functies en verantwoordelijkheden en hoeveel medewerkers en middelen dit proces gerealiseerd kan worden.”

Het ontbreken van goed in kaart gebrachte werkprocessen vormt een bron van ergernis bij functiewisseling van medewerkers, om nog maar te zwijgen over de scheiding van verantwoordelijkheden.
Wacht niet tot compliance of andere (wettelijke) regelingen u verplichten tot actie; proactiviteit voorkomt ongewenste situaties en verspilling van energie.

Handboek Werkprocessen.
Een handboek brengt uitkomst: op schematische en transparante wijze vastgelegde werkprocessen geven goed inzicht en overzicht van wat er zich afspeelt binnen een organisatie. En, niet het minst belangrijke: “spookfuncties” behoren tot het verleden.
Daarom: sluitende en goed onderhouden werkprocessen zijn het fundament voor een goede functiewaardering.

Geïnteresseerd? Vragen? werkprocessen@functiewaardering.nu .

Helder geformuleerde werkprocessen verschaffen inzicht in een transparant functiehuis.